Hem

Vi är experter på att utveckla intranät och andra digitala kanaler som hjälper dig att ta rätt position i den digitala förändringen. Vi har inte en övertro på saker och ting. Vi struntar inte heller i dem. Istället har vi en kunskapsgrundad och sund syn på teknik och utveckling.

En enkel upplevelse är en förutsättning för att nå digital framgång. Gamla strategier ifrågasätts och nya arbetsmetoder etableras. Vi skapar meningsfulla arbetsverktyg med medarbetare/användaren i fokus, och som etablerar värde som håller över tid.

Vi har lång erfarenhet av utvecklingsprojekt för intranät, speciellt inom MS SharePoint 2010/2013/2016/O365 samt Collaboration/Team sites, Teams, Yammer och övriga arbetsverktyg inom Office365.

Vi använder Task Based Intranet (TBI) för att överbrygga förändringarna i intranätet och skapa ett användvärt intranät.

Vi har även deltagit i projekt för att utveckla och implementera DAM-system, som t ex Canto/Cumulus och Celum samt varit ansvariga för dokumentation, användarhandledning och träning.

Inom Marketing Automation har vi erfarenhet av Oracle Eloqua, med att sätta upp innehållsiter, nyhetsbrev och kampanjer.

Adobe Experience Manager, samt Lionbridge Connector finns även inom vårt arbetsområde.